Rehabilitace


flag

Rehabilitace dospělých

Sportovní úrazy

Různé druhy úrazů vyžadují různou délku rekonvalescence a to v závislosti na věku, typu úrazu a případných komplikacích.


Jedná-li se o zlomeninu nekomplikovanou, lze ji po dobu a 6 týdnů zpevnit sádrovou fixací nebo snímatelnou ortézou. Z rehabilitačního hlediska se příkláním k léčbě v ortéze, protože o končetinu lze po dobu rekonvalescence pečovat ať už co se týče hygieny kůže tak i lze provádět elektrogymnastiku - vyžaduje-li to stav nebo ve fázi srůstání kosti lze aktivovat svaly a minimalizovat atrofii(úbytek svalové tkáně) svalů z důvodu inaktivity. Nespornou výhodou ortézy nebo lehké plastové fixace je jejich váha, která je u mladé populace zanedbatelným aspektem, ale ve stáří, kdy už není tolik svalové síly je ortéza velkou úlevou oproti těžké sádře. Ale to hovořím o nekomplikovaných zlomeninách.

 

Jedná-li se o komplikované tříštivé, spiralovité zlomeniny často se přistupuje k operačnímu řešení a fixaci zlomeniny šrouby, dlahou či jiným chirurgickým postupem. Doba regenerace je přibližně stejná jako u nekomplikovaných zlomenin. Je zde nutná péče o jizvu.

 

Ať už se jedná o jakouliv zlomeninu či úraz, je vhodná následná rehabilitace. Často je na preskripci pro pacienta doporučována vířivka, LTV což je léčebná tělesná výchova, či-li rozcvičování případných ztuhlých kloubů a podle nálezu i posilování oslabených svalových skupin. Mám zkušenost, že vířivka po operačním řešení není úplně nejvhodnější. To proto, že končetina bývá oteklá popř. doprovázená hematomem. Proud vody prokrvuje tkáně, což má za důsledek větší přísun krve i do místa otoku. V konečném důsledku se zvětšuje i otok. Otok bývá často překážkou zvětšování rozsahu pohybu v kloubu.

 

K časné a úplně regeneraci se v mé soukromé praxi osvědčilo užívání Wobenzymu. Má vliv nejen na otok, ale i na regeneraci kostní tkáně. Aplikace krému nebo gelu s účinky proti otoku, zánětu je v kombinaci s wobenzymem ideální. K zmírnění otoků pomáhá aplikace priessnitzova obkladu nebo aplikace gelového polštářku k dostání ve zdravotnických potřebách či lékarnách. Vychlazený gelový polštářek aplikujte přes tenkou látku např. přes kapesník. V nouzi velmi dobře postačí pytlík zmražené zeleniny. Nelze opomenout manuální lymfodrenáž, která je populaci hlavně známá pro léčbu celulitidy, ale je nezbytnou součástí péči o poúrazové otoky.

 

Zlomenina krčku u senioru se, pokud to jen zdravotní stav pacienta dovolí, řeší operativně. Chirurgické přítupy jsou různé podle linie zlomu, stavu klubu ale i věku klienta. Fixace zlomeniny může být dláhou, nitrodřeňovým hřebem, částečnou nebo úplnou výměnou kloubu. S rehabilitaci po operaci se začíná záhy. Podle stavu na rentgenovém snímku se dávkuje míra zátěže na končetinu i intenzita rehabilitace. Cílem RHB je soběstačnost klienta. Začíná se s postupnou aktivaci operované končetiny, posilávání zdravé nohy, cévní a dechovou gymnatikou a nácvikem vertikalizace pacienta. Pacient se učí chůzi o berlích nebo v chodítku opět v závislosti na věku. Zvládne-li klient chůzi po rovině učí se i chůzi do a ze schodů. Nejen rehabilitace ale i ergoterapie je velmi důležitá pro to, aby se klient co nejrychleji vrátil do formy. Ergoterpaut pomáhá klientovi s nácvikem soběstačnosti jako je např. obouvání ponožky či punčochy na operovanou nohu tak i s vybavením domácího prostředí kompenzačními pomůckami jako můžou být nádstavce na wc, madla apod.

 

Podvrtnutý kotník, ač nemusí být nutně doprovázen přetržením vazu, či zlomeninou je docela bolestivý stav. Bolest a hematom často výron kotníku doprovází. Kotník se fixuje průžným obinadlem, ortézou popř. sádrou vyžaduje-li to stav. Počáteční hematom podpůrnými prostředkami jako je chlazení, gely či krémy, fixaci obinadlem regeneruje poměrně rychle. Otok v oblasti kotníku přetrvává však docela dlouho a znepříjemňuje obouvání či volbu obuvi hlavně u žen. Pacienti po distorzi kotníku se většinou rehabilitaci nezabývají a je obecný přístup po takovém úrazu pacienty na rehabilitaci neposílat. Nejsem takového přístupu zastánce. Samozřejmě záleží na míře poškození, ale opakované výrony vedou k nestabilitě kotníku, k jinému zatížení chodidla což dříve nebo později má vliv na kloub kolenní, kyčelní a velmi často na bolesti páteře. Proto se přikláním alespoň k několika návštěvám na rehabilitaci se zaměřením na balanční cvičení. Dochází-li k opakování výronu je vhodné se zamyslet nad typem obuvi a případně si nechat zhotovit vložky na míru, které fungují podpůrně ale i preventivně.

 

Přetržení kolenních vazů, se ne vždy řeší operativně. Záleží o jaký vaz se jedná. Pokud se řeší operativně jedná se převážně o operace artroskopické, které jsou velmi šetrné a umožňuji rychlejší regeneraci než-li klasické operace. Přetržený vaz se buď přišije nebo není-li to možné je nahrazen vazem umělým. K poškození vazů často dochází při sportech jako je lyžování či fotbal. Ať už se jedná o jakékoliv poranění kolenního kloubu, následná rehabilitace je zde velmi důležitá, ať už co se týče rozcviční rozsahu, tak opět o balanční cvičení tzv. proprioceptivní cvičení.


Motivace klienta hraje důležitou roli při rehabilitaci. Psychika a postoj klienta k léčbě je klíčový moment jakékoliv terapie.