Rehabilitace


flag

Rehabilitace dospělých

Gynekologické obtíže

Cvičení metodou paní Mojžíšové

 

Fyzioterapeutka paní Mojžíšová vypracovala v druhé polovině 20. století metodu léčby vertebrogenních obtíží (bolestí páteře), způsobených nesymetrickým postavením pánve.

Existuje mnoho příčin, které vedou k nesprávnému postavení pánve a zakřivení páteře. Úraz kostrče (pád na zadek) je jen jedním z nich. Tělo se brání bolesti tím, že postiženou oblast znehybní a asymetrie je na světě. Pravděpodobně nejčastějším důvodem nesprávného postavení pánve a páteře jsou: sedavý způsob života, jednostranná zátěž - např. nošení břemen v jedné ruce, v kombinaci s nedostatečným pohybovým režimem. Vzniká tak svalová nerovnováha, která vede k přetěžování jednotlivých oddílů páteře. Důsledkem jsou blokády jejích jednotlivých segmentů s doprovodnou bolestí.

 

Potíže odstraňujeme speciální technikou, která začíná masáží stažených okrsků svalu, který se latinsky nazývá levator ani. Tento sval je významnou částí pánevního dna a upíná se na kostrč. Při jeho špatné funkci vznikají v některých jeho částech místní zatvrdnutí a kontraktury, což vede k tahu na kostrč, která se vychýlí od středního postavení. Levator ani je špatně přístupný, proto se jeho masáž musí provádět přes konečník. Uvolnění a protažení tohoto svalu vede k opětovnému vyrovnání kostrče a je tak předpokladem úpravy postavení celé pánve. Nezbytné je též následné uvolnění blokád, zejména bederní páteře. Předpokladem dlouhodobého efektu a zabránění recidivy obtíží je pak pravidelné každodenní cvičení podporující správné držení těla. Posilují se hýžďové i břišní svaly a protahují se svaly podél páteře.

 

Léčba funkční neplodnosti byla zpočátku „vedlejším účinkem" terapie bolesti zad a teprve po určité době, během níž paní Mojžíšová metodu zdokonalovala, se stala nejznámnější indikací

Je třeba zdůraznit, že tento způsob léčby nedokáže pomoci všem párům k potomkovi. Účinek chybí v těch případech, kdy graviditě stojí v cestě konkrétní onemocnění (např. vrozené anomálie, zánět, genetické, hormonální nebo imunologické vlivy) nebo jeho důsledek (např. neprůchodnost vejcovodů po prodělaných zánětech). Gynekolog musí takové nálezy vyloučit. K léčbě podle paní Ludmily Mojžíšové by měly přistoupit ženy s tzv. funkční sterilitou, které jsou jinak po gynekologické stránce v pořádku.

 

Důležité je, že jde o šetrnou techniku, která nemá nežádoucí účinky a nemůže tedy pacientce uškodit. Navíc dokáže ulevit i od bolestí zad, bolestivé menstruace nebo bolestí při pohlavním styku. Metoda prospívá celému organismu a má významnou úlohu v prevenci výše uvedených obtíží. Podcenění poruchy postavení pánve a páteře je navíc jedním z rizikových faktorů výhřezu meziobratlové ploténky.

 

Cvičení dle paní Mojžíšové je ministerstvem zdravotnictví uznaná metoda léčby funkční neplodnosti. Mohou ji provádět pouze fyzioterapeuti, kteří jsou vyškoleni v kurzech, po jejichž absolvování je jim vydán oficiální certifikát.

 

Postup léčby


První návštěva

Ženě je na úvod vždy vysvětlen princip vzniku zřetězených spazmů a blokád. Je poučena o nutnosti spolupráce, zvláště o nutnosti každodenního cvičení. Pacientka je vyšetřena a podle objektivních příznaků jsou na ní samé ukázany hmatatelné spazmy na břišní stěně. Dále se naučí první sérii cviků, zaměřenou na uvolňování sakroiliakálního kloubu a naučí se cvičení na posílení a uvolnění svalů hýžďových a levatoru ani. Nakonec pacientka dostane přehled vyobrazených cviků, je poučena o zásadách vhodné pohybové aktivity a pitného režimu.

 

 

První série cviků - CVIK I

 

První série cviků - CVIK II

 

 

První série cviků - CVIK IIIa

 

 

Druhá návštěva

Ideální je, pokud se žena dostaví k rehabilitaci v první polovině menstruačního cyklu, kdy je svalový tonus nižší než v druhé polovině. Per rectum (přes konečník) je provedena masáž a postizometrická relaxace svalů pánevního dna - je uvolněna kostrč. Postizometrická relaxace je druh cvičení - „strečinku", kdy po krátké kontrakci svalů následuje relaxace a protažení. Sakroiliakální klouby (skloubení mezi kosti křížovou a kosti kyčelní) a lumbální (bederní) je uvolněna mobilizací, paraverte

brální svaly trakcí vsedě. Pak se postizometricky uvolňuje sternokostální skloubení (skloubení mezi žebrem a prsní kostí), následně hrudní páteř do trakce, popřípadě dolní úsek hrudní páteře až po přechod mezi hrudní a bederní páteři do rotace. Je-li to účelné, uvolňuji se i skloubení přednoží a ruky. Na závěr zkontroluji správnost provedení zadaných domácích cviků. Občas totiž dochází k určité modifikaci provedení cviků ze strany pacientky, proto je na případné chyby upozorněna a správné provedení je ji znovu předvedeno. Konec lekce je věnována diskusi a dotazům.

 

Třetí návštěva

Úvodem je vždy zkontrolována správnost provedení již zadaných domácích cviků. Pokud žena cvičí zadané cviky správně - bezchybně, naučí se druhou sérii cviků, která je zaměřena na uvolnění celé páteře.

 

 

První série cviků - CVIK IIIb

 

 

 

 

Druhá série cviků - CVIK I

 

 

 

 

Druhá série cviků - CVIK II

 

 

Druhá série cviků - CVIK III

 


Čtvrtá návštěva

Je zaměřena na kontrolu správného provedení cviků.

 

 

Pátá a šestá návštěva

Je provedeno kontrolní vyšetření, které je zaměřeno zda-li přetrvává uvolnění sakroiliakálních kloubů, kloubů bederní páteře a zda vymizely spazmy na břišní stěně. Je-li to zapotřebí, je provedena opět mobilizace kostrče přes konečník a následně jsou zmobilizovány jednotlivé oddíly páteře. Jeden až dva dny poté se odstraní zbylé blokády. Pokud je vše v pořádku, žena se naučí třetí sérii cviků. Tyto cviky jsou posilovací. Posiluje svaly břišní, hýžďové a svaly pánevního dna.


Žena je pak poučena o změně pořadí cviků, které bude doma dále provádět sama. Pořadí cviků se změní tak, že se vždy začíná 3. sérií cviků, tedy posilovací sérií, a pak žena cvičí cviky stejně jako doposud - tzn. první sérii cviků a následně druhou sérii cviků. K této změně pořadí cviků dochází proto, že je výhodné nejdříve zkrácené svaly protáhnout a teprve, když je tohoto efektu opakovaným cvičením prvé a druhé skupiny cviků dosaženo, lze přidat 3. skupinu cviků a svaly posilovat.

 

 

Třetí série cviků - CVIK I

 

Třetí série cviků - CVIK I

 

 

 

 

Třetí série cviků - CVIK III

 

 

Další návštěvy

V případě že se subjektivní potíže znovu objeví, dostaví se žena ke kontrole. Pokud žena otěhotní, pokračuje ve cvičení posilovacími cviky. V případě, že se objeví bolesti v zádech, cvičí druhou sérii uvolňovacích cviků.
Hlavním úskalím metody rehabilitační léčby funkční ženské sterility je skutečnost, že některé ženy doma samy dostatečně necvičí nebo dokonce cvičit přestanou. To vede k opětovnému vzniku blokád a spazmů.

 

 

Několik doporučení

 

  • Nikdy necvičte bez odborné instruktáže a pravidelného dozoru! Nesprávné provádění cviků se míjí účinkem a v některých případech by mohlo vést i ke zhoršení stavu.
  • Dodržujte pitný režim. Pro správnou funkci svalů je nezbytné, aby tělo bylo zásobeno tekutinou. Organismus zdravého člověka potřebuje 2 - 3 litry tekutin denně. V letních měsících a při zvýšené fyzické zátěží je vhodné toto množství zvýšit o 1 litr. Alkohol, silný černý čaj a kofein působí na organismus dehydratačně, zbavují ho vody. Pokud holdujete těmto nápojům, doporučujeme příjem tekutin rovněž zvýšit. Vhodná je voda, bylinné a zelené čaje. Minerální vody doporučujeme střídat.
  • Sestavu cviků je nutno cvičit dostatečně dlouho, u neplodnosti 6 měsíců, např. u vertebrogenních obtíží (u pacientů s bolestmi páteře) nejméně 4- 5 měsíců.
  • Rehabilitační léčbu neplodnosti nedoporučujeme kombinovat s jinou léčbou sterility.
  • Cviky je možné rozdělit do skupin, takže lze cvičit např. I. skupinu ráno, II. skupinu odpoledne a III. skupinu večer. Stejně tak lze cvičit všechny cviky najednou. Záleží na časových možnostech a zvyklostech pacientky. Samotná skupina cviků se však dělit nesmí, pevně dán je i počet opakování cviků v každé sérii.